Kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF - stopy bazowe obowiązujące w III kwartale 2015 r.

Bank Credit Agricole informuje, że zgodnie z postanowieniami zawartych umów kredytów/pożyczek denominowanych do franka szwajcarskiego – uwzględniając ujemne stawki referencyjne (LIBOR 3M) do wyliczenia stopy bazowej, jako składnika oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do CHF - nastąpiło wyliczenie stopy bazowej na III kwartał 2015r. Podstawę wyliczenia tej stopy stanowiła średnia arytmetyczna stawek rynkowej stopy referencyjnej LIBOR 3M, obliczona zgodnie z postanowieniami umów kredytu/pożyczki od 22 do 27 czerwca 2015 r. Wyliczona w ten sposób średnia arytmetyczna stawek rynkowej stopy referencyjnej LIBOR 3M wynosi "-0,78%". Ponieważ wartość bezwzględna różnicy pomiędzy stopą bazową obowiązującą w II kwartale 2015 r. ("-0,8%), a średnią arytmetyczną stawek rynkowej stopy referencyjnej LIBOR 3M obliczonej w powyższy sposób ("-0,78%") jest mniejsza niż umowny współczynnik zmiany ("0,1)"), dotychczasowa stopa bazowa nie ulega zmianie i w III kwartale 2015 r. nadal wynosi "-0,8%". Od 1 lipca 2015 r. stopę bazową w tej wysokości bank stosuje do wyznaczania oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do CHF.
Oprocentowanie Państwa kredytu/pożyczki stanowi sumę zmiennej stopy bazowej oraz stałej marży banku, której wartość określana jest w umowie kredytowej.

Jednocześnie informujemy, że bank podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko odnośnie ujemnego oprocentowania kredytów/pożyczek.

Informacje o działaniach podjętych przez bank na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu CHF dla klientów opublikowane są w sekcji Aktualności 30.01.2015 r., Aktualności 17.02.2015 r. oraz Aktualności 16.07.2015 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie obsługi Państwa zadłużenia we frankach szwajcarskich, zachęcamy do kontaktu z serwisem telefonicznym CA24 pod numerem 801 333 777, z zagranicy i z komórek + 48 71 354 90 16 (koszt połączenia zgodny z wymogami operatora).

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia