Bankowość elektroniczna - zmiany w serwisie internetowym CA24

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wprowadziliśmy w serwisie internetowym CA24 poniższe zmiany.

Poczta wewnętrzna

Wiadomości prezentowane są w kolejności od najnowszej do najstarszej, domyślnie włączone jest wyświetlanie tylko wiadomości nieprzeczytanych (nowych). Komunikat "Nie znaleziono wiadomości" oznacza, że w skrzynce nie ma żadnych nieprzeczytanych wiadomości. Aby przejść do podglądu wszystkich wiadomości, należy w filtrze w opcji status wybrać "wszystkie".

Ustawienia limitów operacji

Umożliwiono obniżanie limitów dziennego i pojedynczej operacji zlecanych w serwisie internetowym CA24. Zmiana ta dotyczy tylko możliwości obniżenia wskazanych wyżej limitów. Zwiększenie limitów możliwe będzie tak jak dotychczas za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 (wymagany telekod) lub w dowolnej placówce banku.

Jednocześnie informujemy, że w celu ochrony środków zgromadzonych na Państwa rachunkach, w przypadku klientów, którzy nie mieli ustalonego limitu pojedynczej operacji (wprowadzona wartość "bez limitu") bank zdecydował o jego automatycznym ustawieniu na poziomie 50 tys. złotych (zmiana zostanie wprowadzona w najbliższych dniach). Dalsza modyfikacja limitów możliwa jest bezpośrednio w serwisie internetowym CA24 (tylko zmniejszenie limitu) oraz w dowolnej placówce banku lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 (wymagany telekod).

Dane odbiorcy płatności

Dotychczas dane odbiorcy wprowadzane były w czterech liniach bez dodatkowych opisów. Obecnie nazwę odbiorcy należy wpisywać w pierwsze dwa pola, natomiast jego dane adresowe w kolejne dwa pola (opisane jako: "Adres odbiorcy" oraz "Kod i miejscowość odbiorcy").

Oznacza to, że część już wprowadzonych przez Państwa danych będzie wyświetlała się niezgodnie z opisanym wyżej schematem. Nie utrudnia to jednak realizacji przelewu. Niezależnie od tego gorąco zachęcamy do uporządkowania danych dotyczących odbiorców.

Zabezpieczenia

W trosce o bezpieczeństwo korzystania serwisu internetowego CA24 w najbliższych dniach wprowadzony zostanie mechanizm wykrywający wklejanie przez użytkownika numeru rachunku bankowego w czasie zlecania przelewu. Wierzymy, że będzie to szczególnie pomocne w szybszym wykryciu złośliwego oprogramowania podmieniającego skopiowany rachunek w czasie wklejania go do formularza przelewu. Dodatkowo mechanizm ten został uwzględniony w opcjach tworzenia i modyfikacji odbiorców.

Działanie mechanizmu polega na usunięciu dwóch pierwszych cyfr wklejanego numeru rachunku (a w przypadku rachunków w formacie IBAN również dwóch liter oznaczających kod kraju) i wyświetleniu komunikatu informującego o konieczności ręcznego wprowadzenia brakujących znaków.

Ma to na celu ułatwienie weryfikacji poprawności wklejonego numeru rachunku w sytuacji, gdyby rachunek ten został podmieniony przez złośliwe oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta. Więcej informacji o tego typu zagrożeniu znajduje się w Aktualnościach banku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Bankiem.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia