Kluczowe Informacje dla Inwestorów zastępują skróty prospektu informacyjnego

Informujemy, że od dnia 30 kwietnia 2013 roku skróty prospektu informacyjnego subfunduszy wydzielonych w ramach Credit Agricole FIO zostały zastąpione przez Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla poszczególnych subfunduszy.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów to dokument, w którym w zwięzłej formie (dokument liczy 2 strony) podano najważniejsze informacje o danym subfunduszu, m.in.:

  • politykę inwestycyjną
  • profil ryzyka i zysku
  • maksymalne stawki opłat
  • historyczne wyniki

Informacje zawarte w dokumencie muszą być przedstawione w sposób zrozumiały dla Klienta nieposiadającego rozległej wiedzy na temat inwestycji w fundusze. Wymóg stosowania tego dokumentu wynika z przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DZ.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 ze zm.). Zawartość oraz kształt dokumentu są jednolite dla wszystkich funduszy i zostały określone w Rozporządzeniu Komisji UE nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami na naszej stronie internetowej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www