Zakończenie subskrypcji produktu inwestycyjnego EUROpejski Zysk

W dniu 18 marca została zakończona subskrypcja produktu EUROpejski Zysk. Pierwotny termin - 4 kwietnia - uległ zmianie ze względu na wcześniejsze osiągnięcie planowanej kwoty inwestycji. Ze względu na duże zainteresowanie ofertą rozpoczęliśmy już prace nad uruchomieniem kolejnych subskrypcji.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www