Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

 1. Informujemy, iż na komputerze i urządzeniach mobilnych, na których dokonywane są transakcje bankowe powinny być dla Państwa bezpieczeństwa finansowego zainstalowane i uruchomione aktualne wersje:
  • oprogramowania antywirusowego posiadającego aktualną bazę sygnatur wirusów,
  • osobistej zapory (ang. personal firewall) posiadającej uaktualnione polisy i reguły,
  • oprogramowania wykrywającego m.in. spyware , spam itp.
 2. Należy zadbać, aby każde używane oprogramowanie pochodziło z legalnego i zaufanego źródła.
 3. Należy regularnie aktualizować posiadany system operacyjny oraz używane aplikacje (w szczególności przeglądarki internetowe, wtyczki flash, klientów poczty, przeglądarki pdf itp.) tj. instalować okresowo publikowane przez producentów poprawki, korygujące luki i błędy zarówno systemu operacyjnego jak i oprogramowania.
 4. Należy zachowywać dużą ostrożność podczas pobierania jakichkolwiek plików z Internetu czy otwierania załączników do wiadomości e-mail, bez względu na to, od kogo one pochodzą.
 5. Przestrzegamy przed używaniem oprogramowania pochodzącego z nielegalnego czy niezaufanego źródła. Nie należy instalować nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z niezaufanych witryn www.
 6. Należy korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
 7. Należy cykliczne skanować urządzenia programami antywirusowymi .
 8. Należy unikać korzystania z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. kafejki internetowe, publiczne WiFi).
 9. Należy cyklicznie zmieniać poufne hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.
 10. Nieautoryzowana transakcja - jeśli doszło do utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieautoryzowanego przez właściciela użycia środków płatniczych (włamanie do usługi e-bank, przejęcie aplikacji mobilnej, kradzież/skopiowanie karty płatniczej itp.), to należy niezwłocznie zgłosić to zdarzenie w banku.

Zalecane wersje przeglądarek

Dla bezpiecznego korzystania rekomendujemy korzystanie z najnowszych wersji oprogramowania.
Jednocześnie informujemy, że serwis internetowy CA24 będzie działał w pełni poprawnie na przeglądarkach w podanych niżej wersjach:

 • Google Chrome - wersja poprzednia i najnowsza
 • Mozilla Firefox - wersja poprzednia i najnowsza
 • Internet Explorer - od wersji 9
 • Microsoft Edge
 • Opera - od wersji 15

Zalecana konfiguracja przeglądarek internetowych

Google Chrome Google Chrome Mozilla Firefox Mozilla Firefox
Internet Explorer Internet Explorer Microsoft Edge Microsoft Edge
Opera Opera  

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami Związku Banków Polskich, które pomogą Ci zwiększyć bezpieczeństwo Twojego komputera w bankowości internetowej.

Zobacz także: Dlaczego należy chronić swój komputer

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia