Zajęcie alimentacyjne

Zajęcie alimentacyjne dokonuje wyłącznie komornik. Można je rozpoznać po początku sygnatury sprawy KMP.

Jeżeli nie posiadasz pieniędzy na spłatę raty alimentacyjnej, to blokada powiększa się o kolejną ratę w następnym miesiącu. Natomiast, jeśli masz pieniądze na realizację raty, to przekażemy je na poczet jej spłaty.

Czy przy zajęciu alimentacyjnym przysługuję kwota wolna?

Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęcia alimentacyjnego. Reguluje to art. 1083 § 2 k.p.c.

Czy przy zajęciu alimentacyjnym przysługują ci zwolnienia spod zajęcia?

TAK, jeśli na rachunek wpływają pieniądze ustawowo zwolnioną z egzekucji lub pieniądze zwolnione przez organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia alimentacyjnego.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia