Lista płac dla pracowników

Jak zwolnić pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników?

Mimo aktywnych zajęć na rachunku bankowym masz prawo do zwolnienia pieniędzy na poczet wypłaty bieżących wynagrodzeń dla pracowników. W tym celu złóż w naszej placówce bankowej:

  1. Jeśli zajęcia dokonał organ administracyjny:
  2. Jeśli zajęcia dokonał komornik:
    • zgodę komornika na zwolnienie pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń do wszystkich jego aktywnych zajęć na rachunku (zgodę możesz uzyskać, składając u komornika bieżącą listę płac, na której podstawie zwrócisz się z prośbą zwolnienia konkretnej kwoty na wypłatę wynagrodzeń).

Zwolnienie dotyczy tylko bieżących wynagrodzeń pracowników.

Na wypłatę wynagrodzeń zgodę zawsze musi wyrazić komornik, który informuje nas o kwocie wypłaty oraz sposobie realizacji wypłat.

Na wniosku o zwolnienie oraz samej liście płac musi znajdować się pieczątka i podpis właściciela firmy lub osoby upoważnionej, aby wystawić listę płac.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia