Zasady dobrych praktyk

Dokument Zasady Dobrych Praktyk w zakresie "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w sektorze bankowym" jest efektem prac Grupy Roboczej ZBP „Bankowy IOD”, działającej przy Związku Banków Polskich. Celem dokumentu jest wyjaśnienie w sposób przystępny osobom korzystającym z usług banku, jak również pracownikom, w jaki sposób przetwarzane i chronione są dane osobowe w sektorze bankowym, jakie są ich prawa i obowiązki banku jako administratora.

Zasady omawiają kluczowe zagadnienia, takie jak:

  • podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych,
  • podstawy prawne przetwarzania
  • prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki administratora
  • zasady przechowywania i usuwania danych,
  • profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
  • naruszenie ochrony danych osobowych,
  • bezpieczeństwo danych osobowych klientów

Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia