Pracownicy i Kandydaci

Credit Agricole Bank Polska o RODO

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie przysługują Tobie, jeżeli jesteś naszym pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, kandydatem do pracy albo odbywasz u nas praktyki absolwenckie:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48 bud. C-D.

Od 1 listopada 2019 r. Bank oraz Credit Agricole S.A. (CASA) z siedzibą we Francji, 12 place des Etats-Unis 92545 Montrouge, współadministrują danymi osobowymi w celu realizacji obowiązków ciążących na grupie przedsiębiorstw, które dotyczą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy współadministratorami, Bank wykonuje obowiązki informacyjne wobec Partnerów i ich reprezentantów oraz zapewnia wykonywanie praw każdej osobie, której dane dotyczą. Niezależnie od uzgodnień pomiędzy współadministratorami mogą Państwo wykonywać swoje prawa wobec każdego z nich. Dla osób, które odbywają praktyki bezpłatne, CASA nie jest administratorem danych osobowych.

Możesz skontaktować się z nami:

Listownie:

  • na adres siedziby Banku: Credit Agricole Bank Polska S.A., Departament Zarządzania Personelem, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

W szczególnych sprawach, zwłaszcza takich, które dotyczą nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Makara

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Maciej Wlazło

Elektronicznie:

Listownie:

na adres siedziby Banku: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z ochroną danych osobowych?

  • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych,
  • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą profilowania,
  • wycofania udzielonej zgody, przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
  • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy,
  • wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Więcej informacji znajduje się w plikach poniżej.

 

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia