Partnerzy i dostawcy

Credit Agricole Bank Polska o RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w skrócie określane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Rozporządzenie to ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jego przepisy znajdują zastosowanie m.in. w ochronie danych osobowych osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Przedstawiamy szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w banku Credit Agricole oraz o prawach osób, których dane są przetwarzane:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48 bud. C-D.

Od 1 listopada 2019 r. Bank oraz Credit Agricole S.A. (CASA) z siedzibą we Francji, 12 place des Etats-Unis 92545 Montrouge, współadministrują danymi osobowymi w celu realizacji obowiązków ciążących na grupie przedsiębiorstw, które dotyczą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy współadministratorami, Bank wykonuje obowiązki informacyjne wobec Partnerów i ich reprezentantów oraz zapewnia wykonywanie praw każdej osobie, której dane dotyczą. Niezależnie od uzgodnień pomiędzy współadministratorami mogą Państwo wykonywać swoje prawa wobec każdego z nich.

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo skontaktować się:

Elektronicznie:

Listownie:

  • na adres:
    Inspektor Ochrony Danych, Credit Agricole Bank Polska S.A.
    ul. Legnicka 48 bud. C-D
    54-202 Wrocław

Pliki do pobrania:

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia