Polityka prywatności

W Credit Agricole Bank Polska S.A. chronimy prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które wyjaśniają podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego lub wniosku kredytowego przez użytkownika, oznacza przekazanie administratorowi danych - Credit Agricole Bank Polska S.A. - danych osobowych użytkownika podanych w formularzu lub wniosku oraz informacji o urządzeniu, na jakim użytkownik wypełnia formularz lub wniosek, przeglądarce, parametrach połączenia internetowego i danych związanych z zachowaniem użytkownika na formularzu, wniosku lub stronach WWW uzyskanych w związku z wypełnianiem przez niego formularza lub wniosku.
W przypadku wniosku kredytowego dodatkowo sprawdzana jest aktywność numeru telefonu oraz adresu e-mail użytkownika, numer PESEL użytkownika (zgodność płci z imieniem) oraz czas trwania operacji na bramce płatniczej BlueMedia. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. aby umożliwić doradcy Credit Agricole Bank Polska S.A. kontakt telefoniczny lub mailowy z użytkownikiem w celu potwierdzenia danych, przekazania informacji o danym produkcie i dokonania innych czynności związanych z realizacją formularza lub wniosku, jak również w celu oceny zdolności kredytowej Klienta przed zawarciem umowy.

Wysyłając formularz lub wniosek, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska S.A. uzyskanych w ten sposób swoich danych osobowych, w celu stworzenia profilu użytkownika i wykorzystywania podanych danych w przyszłości do oceny zdolności kredytowej Klienta przed zawarciem umowy.
Wysyłając wniosek kredytowy, użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska S.A. swoich danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy lub w celu marketingu produktów lub usług Credit Agricole Bank Polska S.A. lub w celach określonych w zgodach wyrażonych przez użytkownika.

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Orląt Lwowskich 1, Wrocław 53-605, jest administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika w formularzu lub wniosku. Dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podane przez Klienta w formularzu lub wniosku dane będą przetwarzane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich 1 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A i/lub Związek Banków Polskich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, w celu oceny zdolności kredytowej Klienta przed zawarciem umowy.