Ogłoszenia

Informacja o przedsiębiorcach

(art. 111b Ustawy Prawo bankowe)

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111 b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, Credit Agricole Bank Polska S.A. poniżej zamieszcza informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, a którzy przy wykonywaniu na rzecz poszczególnych jednostek organizacyjnych Banku wyżej wymienionych czynności, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową.

Informacje o przedsiębiorcach można uzyskać korzystając z poniższej aplikacji:

Wyszukaj przedsiębiorcę »

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia