Poznaj Grupę Crédit Agricole

Cały bank dla Ciebie

Jako zaufany partner swoich klientów, Grupa Crédit Agricole od 125 lat pozostaje wierna swoim wartościom: koncentracji na kliencie, odpowiedzialności i solidarności.

Grupa Crédit Agricole jest nastawiona na nawiązywanie długoterminowych relacji ze wszystkimi swoimi klientami, by wspierać ich projekty, przygotowywać na niepewne sytuacje, jakie może przynieść życie, i chronić ich interesy.

Służy wszystkim klientom, od rodzin o najniższych dochodach po osoby z majątkiem powyżej 1 mln USD (tzw. HNWI), od właścicieli lokalnych sklepów po rolników i międzynarodowe korporacje, przyjmując na siebie zobowiązania do transparentności, lojalności i zapewnienia prostego i jasnego przekazu informacji.

Model bankowości uniwersalnej zorientowanej na klienta stanowi podstawę dla ambitnego Projektu Klient, służącego budowaniu wszechstronnych i trwałych relacji. Synergia pomiędzy różnymi liniami biznesowymi Crédit Agricole daje każdemu klientowi możliwość korzystania z szerokich zasobów wiedzy specjalistycznej oraz zapewnia model dystrybucji, dzięki któremu klienci doświadczają bankowości w 100% cyfrowej i w 100% ludzkiej.

Grupa dąży do doskonałości w relacjach z klientami z korzyścią dla wszystkich, oferując usługi bankowości codziennej, produkty kredytowe i oszczędnościowe, ubezpieczenia, usługi zarządzania aktywami i zarządzania majątkiem, leasing, faktoring, usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, obsługę aktywów, usługi płatnicze i usługi dotyczące nieruchomości.

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu Crédit Agricole jest kluczowym elementem tożsamości spółdzielczej oraz ambicji Grupy.

Odpowiada ona w sposób aktywny na kwestie środowiskowe i społeczne, wspierając postęp i zmianę.

Konsekwentne uwzględnianie ryzyka klimatycznego w strategiach finansowania i strategiach inwestycyjnych (w odniesieniu do zarządzania aktywami i ubezpieczeń), jak również rosnące zaangażowanie banku w projekty związane z energią odnawialną oraz wsparcie dla klientów w procesie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej są przykładami realizacji zobowiązania Grupy.

W realizację tej polityki zaangażowanych jest 141 000 pracowników Grupy.

* źródło CA S.A.

Strategia Grupy Crédit Agricole

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www