Poznaj Grupę Crédit Agricole

Od 2001 roku Credit Agricole jest częścią Grupy Crédit Agricole. Nasz francuski akcjonariusz ma ponad 125 letnią historię. Obecnie Grupa znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów. Jest także liderem bankowości uniwersalnej we Francji oraz największym ubezpieczycielem w Europie. Grupa Crédit Agricole jest obecna w 47 krajach świata, zaspokajając potrzeby finansowe 51 milionów klientów. W Grupie pracuje łącznie 142 tysiące osób.

BANK UNIWERSALNY ZORIENTOWANY NA KLIENTA

Grupa Crédit Agricole realizuje unikalny model uniwersalnej bankowości detalicznej zorientowanej na klienta, który oparty jest na współpracy pomiędzy bankami detalicznymi i wzajemnie się uzupełniającymi, wyspecjalizowanymi liniami biznesowymi. Dzięki temu może ona zaoferować swoim klientom dostosowany do ich potrzeb pełen wachlarz produktów oraz usług bankowych i pozabankowych, we wszystkich kanałach dystrybucji takich jak: ubezpieczenia, nieruchomości, płatności, zarządzanie aktywami, leasing i faktoring, consumer finance, a także bankowość korporacyjna i inwestycyjna. Te produkty i usługi tworzone są przez specjalistyczne linie biznesowe - liderów w swoich obszarach we Francji i na świecie.

Grupa Crédit Agricole wyróżnia się także pod względem dynamicznej, innowacyjnej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, przynoszącej korzyści gospodarce. Podstawą tej polityki jest pragmatyczne podejście stosowane powszechnie we wszystkich spółkach Grupy i przez wszystkich pracowników.

Celem Grupy Crédit Agricole jest utrzymanie pozycji zaufanego partnera wszystkich swoich klientów.

Dzięki stabilnej pozycji i zróżnicowanej wiedzy specjalistycznej, Grupa jest w stanie zapewnić każdemu klientowi stałe wsparcie zarówno w codziennych sprawach, jak i w realizacji planów życiowych. W szczególności wspierając ich w nieprzewidzianych zdarzeniach i długoterminowych projektach.

We wszystkich swoich działaniach Grupa kieruje się interesami klientów i dba o ich ochronę. Doradza im w sposób transparentny, rzetelny i wzbogacający ich wiedzę. Odpowiedzialność wobec ludzi jest kluczowym elementem działań.

Grupa dąży do tego, by klienci czerpali korzyści z najlepszych rozwiązań technologicznych, jednocześnie zapewniając im usługę kompetentnych zespołów, dbających o wszelkie aspekty relacji z klientami.

Grupa Crédit Agricole czerpie ze swojej spółdzielczej tożsamości i kultury organizacyjnej, w której istotny udział maja klienci, dlatego:

  • wspiera gospodarkę, przedsiębiorczość i innowacyjność we Francji i na świecie; działa na rzecz regionów, w których jest obecna;
  • świadomie angażuje się na rzecz społeczeństwa i środowiska, wspierając postęp i transformację;
  • świadczy usługi wszystkim klientom: od najskromniejszych gospodarstw domowych po najbogatsze, od lokalnych firm jednoosobowych po międzynarodowe korporacje.

W czerwcu 2019 Grupa Crédit Agricole przedstawiła nową strategię. Po raz pierwszy w swojej historii Grupa określiła sens istnienia (raison d’être) - innymi słowy - swoją użyteczność dla klientów i społeczeństwa. Brzmi on: „Codziennie działamy na rzecz naszych klientów oraz społeczeństwa”.

Więcej na temat Grupy Crédit Agricole przeczytasz TUTAJ.

Oferta banku

Twoja opinia