Cały bank dla Ciebie

Crédit Agricole obsługuje 52 miliony klientów na całym świecie. Od 120 lat Grupa pozostaje wierna swoim wartościom, takim jak koncentracja na kliencie, odpowiedzialność i wspieranie lokalnych społeczności. Te wartości stały się jej znakiem rozpoznawczym. 139 000 zaangażowanych pracowników banku buduje prawdziwie partnerskie relacje z klientami.

Dzięki modelowi bankowości uniwersalnej skoncentrowanej na kliencie, opartemu na bliskiej współpracy pomiędzy bankami detalicznymi i wyspecjalizowanymi liniami biznesowymi, który znajduje odzwierciedlenie w naszym motto „Cały bank dla Ciebie”, Crédit Agricole wspiera swoich klientów w realizacji wszystkich ich planów, prywatnych i zawodowych, oferując im szeroki zakres usług od bankowości codziennej poprzez kredyty, produkty oszczędnościowe, ubezpieczenia, zarządzanie aktywami, usługi związane z nieruchomościami, leasing i faktoring po bankowość korporacyjną i inwestycyjną, jak również usługi dla emitentów i inwestorów.

W sercu tożsamości Crédit Agricole leży społeczna odpowiedzialność biznesu, co znajduje odbicie w oferowanych produktach i usługach i wpływa na działania wszystkich linii biznesowych. Jest to kluczowy czynnik pozytywnie wpływający na wyniki i stymulujący innowacyjność.

Siła modelu organizacyjnego Crédit Agricole – opartego na mocnych spółdzielczych podstawach i wspieranego przez 9,7 milionów udziałowców organizacji spółdzielczych i ponad 30 000 dyrektorów banków lokalnych i regionalnych – zapewnia stabilność i trwałość pozycji silnej, otwartej na świat europejskiej Grupy.

Rok po roku Grupa Crédit Agricole umacnia swoją pozycję. Zajmuje pierwsze miejsce wśród podmiotów finansujących gospodarkę francuską oraz wśród ubezpieczycieli we Francji. Jest również liderem w dziedzinie bankassurance i zarządzania aktywami w Europie, a także największym na świecie podmiotem prowadzącym księgi popytu na obligacje zielone, społeczne i obligacje zrównoważonego rozwoju.

* źródło CA S.A.

Crédit Agricole w Polsce.

Strategia Grupy Crédit Agricole.

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku