Grupa Crédit Agricole (Grupa CA) jest wiodącym partnerem gospodarki francuskiej i jedną z największych grup bankowych w Europie. Jest liderem bankowości detalicznej w Europie, zajmuje pierwsze miejsce na europejskim rynku zarządzania aktywami, pierwsze miejsce wśród banków oferujących produkty ubezpieczeniowe oraz trzecie miejsce wśród instytucji oferujących finansowanie inwestycji.

Grupa CA, zbudowana na mocnych spółdzielczych podstawach, wspierana przez 140 000 pracowników i 31 150 dyrektorów banków lokalnych i regionalnych, jest bankiem odpowiedzialnym, odpowiadającym na potrzeby 52 mln klientów, 8,8 mln udziałowców organizacji spółdzielczych i 1 mln indywidualnych akcjonariuszy.

Dzięki modelowi bankowości uniwersalnej bliskiej klientowi, którego podstawą jest współpraca pomiędzy bankami detalicznymi i innymi liniami biznesowymi, Grupa CA wspiera swoich klientów w realizacji przedsięwzięć we Francji i na całym świecie w takich obszarach, jak: usługi bankowości codziennej, kredyty, pożyczki hipoteczne i konsumenckie, produkty oszczędnościowe, ubezpieczenia, zarządzanie aktywami, nieruchomości, leasing, faktoring, a także usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Grupę CA wyróżnia także jej dynamiczna, innowacyjna polityka społecznej odpowiedzialności biznesu, która przynosi wiele korzyści gospodarce. Podstawą tej polityki jest pragmatyczne podejście, charakterystyczne dla całej Grupy i angażujące wszystkich pracowników.

* źródło CA S.A.

Strategia Grupy Crédit Agricole.

Stopka redakcyjna

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku