Informacje dla akcjonariusza

Dnia 30.09.2020 r. spółka wezwała po raz pierwszy akcjonariusza do złożenia w jej siedzibie wszystkich posiadanych dokumentów akcji. Wezwanie wystosowano zgodnie z art. 16 ust 1 Ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Oferta banku

Twoja opinia