FATCA

FATCA - podstawowe informacje

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki, która nakłada na instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i raportowania o rachunkach Klientów, którzy mają obowiązek podatkowy w USA.

01.12.2015 r. weszła w życie "Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA zwana dalej Ustawą FATCA, która zobowiązuje polskie instytucje finansowe do weryfikowania danych Klientów pod kątem amerykańskiej rezydencji podatkowej i przekazywania polskim organom podatkowym informacji o prowadzonych amerykańskich rachunkach finansowych .

Celem Ustawy FATCA jest wzajemna wymiana informacji na temat rezydencji podatkowej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Obowiązki wynikające z Ustawy FATCA dla instytucji finansowych:

 1. Identyfikacja Klientów, którzy spełniają warunki określone przez Ustawę FATCA (są amerykańskimi osobami raportowanymi, tzn. posiadają obowiązek podatkowy w USA).
 2. Uzyskanie oświadczenia Klienta indywidulanego lub korporacyjnego mającego rachunek bankowy, aby określić, czy jest on amerykańską osobą raportowaną (tzn. mającą obowiązek podatkowy w USA).
 3. Coroczne przygotowywanie dla odpowiedniego polskiego organu podatkowego Raportu o rachunkach Klientów zidentyfikowanych jako amerykańskie osoby raportowane.
Osoby fizyczne:Podmioty:
Rezydentem podatkowym USA jest m.in. osoba fizyczna, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:Spółka osobowa, kapitałowa lub trust uznawane są za podatnika/rezydenta podatkowego USA podlegającego raportowaniu na podstawie FATCA, jeśli podmiot ten jest Szczególną Osobą Amerykańską, przy czym Szczególna Osoba Amerykańska to każdy podmiot amerykański inny niż:
- ma obywatelstwo USA (nawet, gdy ma równocześnie inne obywatelstwa),
- ma prawo do stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
- dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
- przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego, a łączna liczba tych dni, w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosiła co najmniej 183 dni.
- amerykański podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
- organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
- podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA,
- amerykańska spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, fundusz typu trust w rozumieniu przepisów USA lub inne podmioty zwolnione,
- amerykański dealer papierów wartościowych lub broker, przy czym szczegółowa definicja Szczególnej Osoby Amerykańskiej znajduje się w art. 1 ust. 1 ee) IGA.

Jak sprawdzić, czy dany Klient podlega obowiązkom FATCA

Bank na podstawie posiadanych informacji ustala, czy klienci podlegają raportowaniu w ramach FATCA. Jeśli posiadane przez Bank informacje nie są wystarczające, aby ustalić czy dana osoba podlega lub nie podlega obowiązkom FATCA, Bank prosi o wypełnienie Oświadczenie FATCA.

Konsekwencje niepotwierdzenia czy dany Klient podlega obowiązkom FATCA zgodnie z Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA:

 • zablokowanie rachunku: bank będzie zobowiązany do zablokowania rachunków otwartych pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 1 grudnia 2015 r . klientom, którzy otrzymali od Banku prośbę o złożenie oświadczenia FACTA a nie przekazali go do 30 listopada 2016 r.
  Bank niezwłocznie poinformuje posiadacza rachunku o blokadzie i warunkach jego odblokowania, tzn. złożenia oświadczenia FATCA.
 • brak możliwości otwarcia nowego rachunku: Od 1 grudnia 2015 r. otwarcie nowego rachunku nie będzie możliwe bez jednoczesnego złożenia oświadczenia FATCA przez Klienta

FATCA w banku Credit Agricole SA

Do Klientów, którzy podlegają obowiązkowi Ustawy FATCA zostały wysłane pisma z prośbą o zgłoszenie się do dowolnej placówki bankowej celem złożenia Oświadczenie FATCA. Serdecznie prosimy o zabranie ze sobą otrzymanego listu, usprawni to złożenie Oświadczenia FACTA.

Aktualny wykaz Placówek Banku znajduję się pod adresem:

https://www.credit-agricole.pl/kontakt/placowki-i-bankomaty

Obowiązkowi Ustawy FATCA w banku Credit Agricole Polska SA podlegają osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy indywidualni oraz rolnicy prowadzący wspólne gospodarstwo rolne, spółki cywilne oraz pozostałe podmioty prawne dla których bank może założyć konto biznes. Obowiązkowi podlegają również Klienci korporacyjni.

Jeżeli otworzyli Państwo konto między 1 lipca 2014 a 1 grudnia 2015 i nie otrzymali pisma z Banku, prosimy o zgłoszenie się do dowolnej placówki banku celem złożenia Oświadczenia FATCA.

Więcej informacji na temat FATCA uzyskają Państwo:

 1. na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki ( http://www.irs.gov/ )
 2. w serwisie telefonicznym CA24 pod numerami:
  • dla Klienta indywidualnego 19 019 lub 71 35 49 009 (koszt zgodny z taryfą operatora).
  • dla Klienta instytucjonalnego 801 33 36 66 lub 71 35 49 035 (koszt zgodny z taryfą operatora)

Powyższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ustaleniem Państwa statusu w zakresie regulacji FATCA zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy podatkowego.

Informacja dotycząca FATCA dla Klientów Funduszy Inwestycyjnych AMUNDI

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia