Gazeta Prawna pisze o wynikach LUKAS Banku. Według wstępnych danych zysk netto LUKAS Banku wyniósł w 2006 roku 264,6 mln zt wobec 247,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 7 proc). Aktywa banku na koniec grudnia wyniosły 6,14 mld zł w porównaniu z 5 mld zł na koniec 2005 roku.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku