Po trzech kwartałach 2003 r. najlepszy pod względem wyników finansowych okazał się LUKAS Bank" - pisze gazeta. "Do silnych stron banku należą dynamika rozwojowa, dobra rentowność i zdrowy portfel kredytowy. Słabszym punktem jest stosunkowo wysoki koszt pozyskania kapitału".

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku