Zmiana w oprocentowaniu lokat

Obniżyliśmy oprocentowanie 90- i 180-dniowej standardowej lokaty terminowej w PLN o stałym oprocentowaniu, zakładanej w ramach kont dla klientów indywidualnych. Oprocentowanie będzie niższe o 0,5 p.p. i wyniesie 1,50 proc. w skali roku.

Szczegółowe informacje o aktualnym oprocentowaniu całej oferty lokat terminowych przedstawiamy w Tabeli oprocentowania.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia