Bank Credit Agricole wyróżniony w badaniu Diversity IN Check 2024

Kultura organizacyjna banku Credit Agricole, gdzie różnorodność i włączenie są na pierwszym planie, zostały wyróżnione w 4. już edycji badania Diversity IN Check. To lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzją w Polsce.

Diversity IN Check jest prestiżowym narzędziem diagnozującym stopień zaawansowania organizacji w zakresie zarządzania różnorodnością i dążenia do osiągnięcia spójności społecznej. W tym roku Credit Agricole znalazł się wśród 54 organizacji, które zakwalifikowały się na listę, co podkreśla zaangażowanie banku w strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością i budowanie włączającej organizacji.

Jesteśmy dumni, że nasze podejście do różnorodności i inkluzji zostało docenione w badaniu Diversity IN Check. To dowód na to, że nasze codzienne działania na rzecz kreowania otwartej i włączającej kultury organizacyjnej, które są wpisane w naszą strategię, zgodnie z założeniami – wzmacniamy spójność społeczną i przeciwdziałamy wykluczeniu oraz wspólnie tworzymy inspirujące miejsce pracy, przynoszą wymierne rezultaty. Udział w badaniu zapewnia nam cenną informację zwrotną o dojrzałości naszej firmy w zarządzaniu różnorodnością i pozwala poszerzać wiedzę oraz doskonalić strategiczne działania. - podkreśla Beata Janczur, wiceprezeska zarządu banku Credit Agricole.

Organizatorem badania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), koordynator Karty Różnorodności w Polsce, której Credit Agricole jest sygnatariuszem od 2018 r. FOB jest największą i najdłużej działającą organizacją pozarządową w Polsce, która w kompleksowy sposób zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Kwestionariusz badawczy opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards czy wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, co gwarantuje rzetelność i obiektywność oceny. Pytania w badaniu podzielone zostały na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, produkty i usługi.

Bank Credit Agricole od lat aktywnie wspiera inicjatywy promujące różnorodność, co przyczynia się do lepszego rozumienia i zaspokajania potrzeb współpracowników i klientów, a także budowania społeczeństwa otwartego na dialog i wzajemny szacunek.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia