Dobre praktyki Credit Agricole Bank Polska S.A. w zakresie opłat za zmianę warunków umowy na wniosek Klienta

Od 1 sierpnia 2023 r. obniżamy wysokość opłaty za zmianę warunków umowy na wniosek Klienta, dla umów kredytów na zakup towarów i usług oraz umów pożyczek gotówkowych, które zawarliśmy przed 23 stycznia 2022 r.

Wysokość opłaty prezentujemy w tabeli poniżej. Oznacza to, że za zmianę warunków umowy na wniosek Klienta naliczymy opłatę w wysokości, która wynika z poniższej tabeli, jeśli jest ona niższa niż ta podana w umowie kredytu na zakup towarów i usług lub umowy pożyczki gotówkowej.

Nazwa opłatyWysokość opłaty
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek klienta 30 PLN

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia