Usługa bezpłatnych powiadomień o koszcie przewalutowania płatności w obcej walucie

Bank Credit Agricole uruchamia bezpłatną usługę powiadamiania o koszcie przewalutowania płatności w obcej walucie dokonywanych kartą debetową lub kredytową. Dotyczy to sytuacji, w których klient zapłaci kartą w walucie jednego z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i waluta będzie inna od tej, w której prowadzimy rachunek przypisany do karty. Np. jeśli kartą do konta w złotówkach będzie wykonywana transakcja w euro lub koronach czeskich.

Usługę wprowadzana jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Bank będzie wysyłał powiadomienia w wiadomości w serwisie CA24 eBank oraz na adres e-mail klienta, (jeśli ma go w swojej bazie) dla pierwszej transakcji w miesiącu kalendarzowym z przewalutowaniem z danej waluty.

Koszt przewalutowania, tzw. marża, zawiera wszystkie koszty związane z przewalutowaniem transakcji (kurs walutowy + opłata za przewalutowanie). Wysokość marży jest podawana w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia