Fundusze inwestycyjne z oferty Credit Agricole wśród najlepszych w Polsce

Aż sześć funduszy z oferty Credit Agricole znalazło się w czołówce styczniowego rankingu najlepszych funduszy inwestycyjnych przygotowanego przez portal Analizy Online. A bank uruchomił właśnie promocję dla klientów zainteresowanych zakupem jednostek uczestnictwa w wybranych funduszach.

Analizy Online w swoim styczniowym rankingu przyjrzały się funduszom zrównoważonym, które w porównaniu do funduszy stabilnego wzrostu mają więcej akcji w portfelach. Obecnie w ofercie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych jest 19 funduszy polskich zrównoważonych, z których 15 działa wystarczająco długo, by wziąć je pod uwagę w rankingu Analiz Online.

Zauważyć należy, że fundusze z oferty Credit Agricole są jednymi z najlepiej ocenianych funduszy inwestycyjnych w dotychczasowych zestawieniach firmy Analizy Online. Natomiast na szczególną uwagę w styczniowej klasyfikacji zasługują wysokie notowania funduszy Amundi Stars SFIO, które weszły do oferty banku dopiero w drugiej połowie ubiegłego roku.

- Grupa Amundi należy do największych firm inwestycyjnych na świecie. Spośród około setki funduszy z globalnej oferty Amundi wybraliśmy cztery, które zwróciły naszą uwagę bardzo dobrymi wynikami i interesującymi strategiami inwestycyjnymi. Wyniki rankingu Analiz Online pokazały, że był to trafny wybór, bo trzy z nich znalazły się wśród najlepszych funduszy w swoich kategoriach, a czwarty fundusz - Amundi Stars Global Aggregate inwestujący w globalne obligacje również znalazłby się w tym raporcie na czołowym miejscu, gdyby raport obejmował także fundusze papierów dłużnych rynków globalnych - komentuje Piotr Siegieda, manager ds. oszczędności i inwestycji w Credit Agricole.

A oto fundusze z oferty Credit Agricole, które w zestawieniu funduszy inwestycyjnych Analiz Online są jednymi z najwyżej ocenionych:

  • Amundi Stars International Value - nr 2 wśród funduszy mieszanych zagranicznych aktywnej alokacji. Fundusz ten ma także najwyższą 12-miesięczną stopę zwrotu spośród wszystkich czterech funduszy, branych pod uwagę w tej kategorii Rankingu Analiz Online.
  • CA Stabilnego Wzrostu - nr 2 wśród funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu
  • CA Dynamiczny Polski - nr 2 wśród funduszy mieszanych polskich zrównoważonych
  • CA Akcji Nowej Europy - nr 2 wśród akcji europejskich rynków wschodzących
  • Amundi Stars Silver Age - nr 5 wśród europejskich akcji rynków rozwiniętych
  • Credit Agricole Akcyjny - nr 9 wśród funduszy akcji polskich uniwersalnych

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Spółka przygotowuje raport co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka.

Pieniądze pracują dla ciebie

Warto dodać, że bank Credit Agricole uruchomił właśnie promocję "Pieniądze pracują dla Ciebie". Klienci, którzy do 30 kwietnia kupią nowe jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub zlecą ich zmianę, nie poniosą za to żadnych opłat.

Promocją są objęte fundusze w ramach programów: Aktywnie Inwestuję (Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty), Aktywnie Inwestuję Stars (Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) oraz Inwestuję (Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnym Otwartym).

Aby skorzystać z oferty specjalnej należy złożyć zlecenie nabycia lub zamiany jednostek w naszej placówce lub w serwisie CA24 eBank oraz zrobić przelew za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu i/lub złożyć zlecenie zamiany jednostek subfunduszu (w ramach jednego programu, z listy funduszy, które są dostępne w naszej promocji), w terminie obowiązywania promocji. Promocja zostanie naliczona automatycznie.

Inwestowanie związane jest z ryzykiem utraty części lub całości środków. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a wartość jednostek uczestnictwa może ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu inwestycyjnego musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia