Sprawdź wyniki subfunduszy dystrybuowanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A za rok 2019.

Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez poszczególne subfundusze inwestycyjne dystrybułowane przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w całym 2019 roku:

CA Akcji Nowej Europy+16,0%
Amundi Dynamiczny+15,4%
Amundi Umiarkowany+12,3%
CA Akcyjny+5,4%
Amundi Konserwatywny+4,9%
CA Dynamiczny+3,9%
CA Stabilnego Wzrostu+3,4%
Amundi Ostrożny Inwestor+1,5%
CA Dłużny Krótkoterminowy+1,4%

Jest to wynik historyczny, który nie musi zostać powtórzony w przyszłości. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a wartość jednostek uczestnictwa może ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu inwestycyjnego musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje o szczegółowych ryzykach poszczególnych subfunduszy znajdziesz w zakładce ryzyka na stronach https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/fundusze-inwestycyjne/fundusz-inwestycyjny-amundi oraz https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/fundusze-inwestycyjne oraz w Broszurze MiFID. Uczestnik funduszu musi również liczyć się z obowiązkiem uiszczenia opłat zgodnie z Tabelą opłat oraz podatku dochodowego. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie. Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia