Oszuści podszywają się pod pracowników banku

Pojawiają się doniesienia o oszustach podających się za pracowników banków, w tym naszego, którzy dzwonią do przypadkowych osób i np. pod pozorem weryfikacji podejrzanych transakcji próbują wyłudzić dane do bankowości internetowej. W związku z tym przestrzegamy i przypominamy:

  • nie podawaj żadnych poufnych danych, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby dzwoniącej,
  • oszuści w swoich działaniach próbują wywierać presję czasu, jakoby coś musiało zostać zrobione natychmiast, albo straszą potencjalną utratą pieniędzy - koniecznie zachowaj ostrożność, staraj się nie ulegać emocjom,
  • jeżeli to nasz pracownik dzwoni do Ciebie, to w czasie takiej rozmowy nigdy nie prosi o zainstalowanie jakiejkolwiek dodatkowej aplikacji, ani nie żąda podania loginu i hasła logowania do bankowości internetowej.

Niestety oszuści dysponują możliwościami podszywania się pod dowolne numery telefonów, w tym numery używane przez banki - w takiej sytuacji numer rozmowy przychodzącej, wyświetlany na ekranie telefonu, może być sfałszowany. To może wprowadzać w błąd odbiorcę takiej rozmowy, stąd tym bardziej prosimy o czujność i rozwagę.

Gdyby jednak doszło do ujawnienia poufnych informacji w czasie takiej rozmowy - prosimy o pilny kontakt.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia