Aktualizacja danych klientów firmowych

Zarówno my jak i wszystkie inne banki w Polsce musimy mieć pełne i aktualne dane wszystkich klientów – indywidualnych oraz firmowych.

Dlatego zachęcamy naszych klientów do aktualizacji danych bez wychodzenia z domu, samodzielnie poprzez serwis internetowy CA24 eBank. Również nasi doradcy kontaktują się Państwem telefonicznie celem aktualizacji danych lub zapraszają w tym celu do placówki bankowej.

Przypominamy Państwu o konieczności aktualizacji tych informacji, wyświetlając komunikaty w serwisie internetowym CA24 eBank. Zapewniamy, że jest to standardowe działanie i służy spełnieniu wymogów ustawy, a także bezpieczeństwu Państwa i wszystkich naszych klientów.

 1. Dlaczego należy zaktualizować dane?
  Zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 34 bank jest zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz zapewnienia, że dane klientów są pełne i aktualne.
 2. Jakie dane należy zaktualizować?
  Należy uzupełnić lub zaktualizować informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, jej struktury własnościowej, dane beneficjenta rzeczywistego (lub beneficjentów rzeczywistych).
 3. Jak bank informuje o konieczności aktualizacji danych?
  Jeśli korzystają Państwo z serwisu internetowego CA24 eBank, po zalogowaniu do serwisu zobaczą Państwo komunikat z informacją, iż dane dotyczące działalności wymagają uzupełnienia i/lub aktualizacji.
  Do czasu wypełnienia „Dodatkowych danych dotyczących działalności” w serwisie internetowym CA24 eBank, na ikonie „Ustawienia” będzie widoczny wykrzyknik.
 4. Jakie są konsekwencje niepodania danych?
  Niezebranie tych danych spowoduje brak realizacji przez bank środków bezpieczeństwa finansowego. W takiej sytuacji bank może odmówić realizacji transakcji za pośrednictwem rachunku firmowego, do czasu uzupełniania i/lub aktualizacji danych.
 5. Jak zaktualizować dane?
  Dane mogą Państwo zaktualizować:
  • w serwisie internetowym CA24 eBank
   Klienci, których dane są niekompletne lub nieaktualne, po zalogowaniu zobaczą komunikat „Wymagana aktualizacja danych”. Dane możesz zaktualizować również w Ustawieniach -> Dane firmy -> Szczegółowe dane dotyczące działalności

   Jeśli jeszcze nie korzystają Państwo z CA24 eBank lub nie pamiętają identyfikatora/hasła do bankowości internetowej, prosimy o skontaktowanie się z nami pod numerem +48 71 35 49 035 (Małe i średnie firmy) lub +48 71 799 71 59 (Rolnictwo) lub odwiedzenie naszej placówki bankowej.
  • w dowolnej placówce bankowej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia