Zmiany w BZ WBK TFI S.A./Santander TFI S.A.

Od dnia 7 września 2018 roku, BZ WBK TFI S.A. od 15 lat zarządzające funduszem Credit Agricole FIO (dawniej: Lukas FIO) zmieniło nazwę na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmianie uległa również nazwa Subfunduszu Credit Agricole Lokacyjny na Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy.

Jednocześnie przypominamy, że nie zmienią się nazwy pozostałych subfunduszy funduszu Credit Agricole FIO, a zmiana nazwy Towarzystwa nie wiąże się z koniecznością jakichkolwiek działań z Państwa strony.

Numery rachunków i numer uczestnika, polityki inwestycyjne, sposób obsługi inwestycji – pozostają bez zmian. Administratorami Państwa danych osobowych pozostają te same podmioty, czyli Towarzystwo, funkcjonujące pod nową nazwą i zarządzany przez nie fundusz Credit Agricole FIO.

Wskazane powyżej zmiany zostały wprowadzone do dokumentów formalnych, które zostały w dniu dzisiejszym opublikowane na stronie internetowej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia