Bezpieczna bankowość elektroniczna

LUKAS Bank strzeże prywatności Klientów i dba o bezpieczeństwo ich danych oraz środków. W przypadku bankowości elektronicznej i transakcji dokonywanych w LUKAS e-Banku gwarantuje to wielostopniowy system zabezpieczeń.

Wielostopniowy system zabezpieczeń

System składa się z następujących elementów:

 1. Uwierzytelnienie użytkownika za pomocą trzech niezależnych elementów:
  1. unikalnego identyfikatora użytkownika,
  2. hasła dostępu,
  3. wskazania tokena.
 2. Zatwierdzenie transakcji tzw. kluczem czyli hasłem dostępu + wskazanie tokena
 3. Szyfrowanie danych za pomocą złożonych technik kryptograficznych.
 4. Ponowna autoryzacja przy potwierdzaniu operacji finansowych.
 5. Możliwość ustalenia indywidualnych limitów kwotowych.
 6. Aktywna kontrola i wykrywanie prób nieudanego logowania.
 7. Monitoring nieaktywności Klienta.
 8. Zastrzeżenie tokena z chwilą zgłoszenia.
 9. Certyfikat wydany przez VeriSign (obecnie Symantec).
 10. Szybki i skuteczny system zmiany hasła i identyfikatora.
 11. Rygorystyczne wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo zależy również od użytkownika bankowości elektronicznej

Pamiętajmy jednak, że ważnym elementem całego systemu jest też użytkownik. Ma on również wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji. Dlatego też użytkownik nie powinien ujawniać osobom trzecim takich informacji takich jak: numery kart płatniczych, numery PIN, hasła dostępu do bankowości elektronicznej.

Hasło do systemu bankowości elektronicznej

Przy tworzeniu hasła do serwisu bankowości elektronicznej rekomendujemy kierowanie się zasadami "moje, dobre, unikalne".

Zasada pierwsza: "moje"

"Moje" hasło znam tylko ja. Jeżeli ktokolwiek poznał "moje" hasło, np. zobaczył gdy je wpisywałem, zapisałem je na kartce i położyłem ją na biurku, sam mu je podałem lub namówił mnie do tego, to to już nie jest "moje" hasło. Takie hasło nadaje się tylko do zmiany.

Zasada druga: "dobre"

Dobre hasło to takie, które trudno odgadnąć osobie trzeciej:

 • nie jest imieniem moim ani nikogo z moich bliskich,
 • marką auta, którym jeżdżę,
 • nazwą bieżącego miesiąca,
 • nie jest prostą kombinacją tych samych lub kolejnych znaków i cyfr (1111, abcdef itp.)
 • nie jest w żaden sposób podobne do mojego identyfikatora logowania do komputera w pracy,
 • ani do poprzednio przeze mnie używanych haseł itp.

Zasada trzecia: "unikalne"

Moje hasło do bankowości elektronicznej w żadnym wypadku nie może być tym samym hasłem, którego używam w innych serwisach, np. społecznościowych, poczty elektronicznej, sklepów internetowych itp.

Logowanie do systemu bankowości elektronicznej

By zalogować się do LUKAS e-Banku, koniecznie jest wprowadzenie identyfikatora, hasła i wskazania tokena. Zapewniamy, że LUKAS Bank nigdy nie prosi o podanie żadnych dodatkowych informacji (np. telekodu do usług telefonicznych, numeru karty kredytowej czy PINu do niej, danych identyfikacyjnych tokena itp.). Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, prosimy o niewprowadzanie żadnych dodatkowych danych i poinformowanie o niej banku. LUKAS Bank zaleca używanie przycisku "Wyloguj" do zakończenia sesji w LUKAS e-Banku.

Nietypowe wiadomości e-mailowe lub SMS

Przypominamy także, że nigdy nie należy odpowiadać na wiadomości mailowe, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych oraz poufnych informacji takich, jak: identyfikator i hasło do konta internetowego, numer rachunku, telekod do usług telefonicznych, numer pin do karty płatniczej/kredytowej, sam numer karty lub numer seryjny tokena. Zapewniamy, że LUKAS Bank nigdy nie wysyła tego typu wiadomości - po otrzymaniu takiego maila prosimy o zignorowanie go, powiadomienie banku i przekazanie kopii takiej wiadomości.

Bank nie prosi również o instalację jakichkolwiek certyfikatów lub aplikacji w komputerach i telefonach komórkowych. Jeżeli otrzymacie Państwo wiadomość e-mail lub SMS, w której jesteście proszeni o dokonanie takiej instalacji, prosimy o zignorowanie takiej prośby i skontaktowanie się z bankiem.

We wszystkich tych sytuacjach lub innych, które Państwa niepokoją, prosimy o kontakt z bankiem pod numerem telefonu LUKASlinii 19 019 lub pod adresem e-mail info@lukasbank.pl.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www