Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością (SWN).

SWN to nowy typ świadczenia przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Kwota świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia i może wynieść od ok. 635 zł do blisko 3495 zł.

Wniosek można składać w bankowości internetowej

Za pośrednictwem banku możesz złożyć wniosek o świadczenie wspierające jako:

  • osoba z niepełnosprawnością
  • pełnomocnik dorosłej osoby z niepełnosprawnością
  • przedstawiciel ustawowy dorosłej osoby z niepełnosprawnością (np. opiekun prawny)

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
  • mieszkają w Polsce,
  • otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia