Kredyt lub pożyczka hipoteczna z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat oznacza, że raty Twojego kredytu nie zmienią się przez 7 lat. Nie będą one zależeć od wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M.

Oprocentowanie okresowo stałe w okresie 7 lat możesz wybrać w:

 • kredycie mieszkaniowym,
 • kredycie hipotecznym,
 • pożyczce hipotecznej.

Na czym polega kredyt i pożyczka hipoteczna z okresowo stałą stopą oprocentowania przez 7 lat?

 • Czas spłaty Twojego kredytu lub pożyczki nie może być krótszy niż 7 lat – okres obowiązywania stałej stopy procentowej.
 • Podczas obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie możesz zmienić oprocentowania kredytu na zmienne.
 • Wysokość oprocentowania stałego (na okres 7 lat) wyliczamy jako sumę stałej stopy bazowej i marży. Wysokość stopy bazowej wyznaczymy na dzień wydania decyzji kredytowej i nie zmieni się ona w ciągu 7 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.
 • Jeśli w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej nie zmieni się wysokość marży (na przykład z powodu braku wpisu hipoteki, braku ustanowienia innego zabezpieczenia kredytu lub jeśli zrezygnujesz z dodatkowych produktów), to nie zmieni się też wysokość oprocentowania kredytu.
 • Najpóźniej dwa miesiące przed zakończeniem okresu stałego oprocentowania, wyślemy Ci ofertę dalszej spłaty kredytu z oprocentowaniem stałym i zmiennym, razem z wyliczeniem jego wartości na kolejny okres. Przy wyliczeniu nowego oprocentowania uwzględnimy marżę z umowy kredytu lub pożyczki.
 • Jeśli na dalszy okres spłaty wybierzesz oprocentowanie stałe, przygotujemy dla Ciebie aneks z nowymi warunkami (zgodnie z ofertą).
 • Jeśli wybierzesz oprocentowanie zmienne lub nie potwierdzisz nam z jakiego oprocentowania chcesz korzystać przy dalszej spłacie kredytu, przyjmiemy że wybierasz oprocentowanie zmienne. Zmienimy je w dniu płatności Twojej ostatniej raty z okresu stałego oprocentowania.

WAŻNA INFORMACJA

Jeśli zdecydujesz się na kredyt z oprocentowaniem stałym, przez 7 lat, musisz wziąć pod uwagę ryzyko związane ze stałą stopą procentową. Polega ono na tym, że jeśli w okresie obowiązywania oprocentowania stałego, będzie istotna zmiana wskaźnika referencyjnego WIBOR 3, to nie wpłynie to na wysokość Twojej raty i na całkowity koszt kredytu. Ewentualną zmianę wartości wskaźnika referencyjnego odczujesz dopiero po 7 latach. Jeśli w tym czasie wskaźnik WIBOR 3 istotnie się zmieni, Twoje raty, całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty mogą wzrosnąć skokowo, niezależnie od tego czy na dalszy czas spłaty wybierzesz oprocentowanie stałe czy zmienne.

Kredyt lub pożyczka hipoteczna ze zmienną stopą procentową oznacza, że raty Twojego kredytu mogą być różne przez cały okres spłaty. Będą one zależeć od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M.

Jeśli wybierzesz ofertę kredytu lub pożyczki hipotecznej z oprocentowaniem zmiennym, wysokość oprocentowania obliczymy jako sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży.

WAŻNE INFORMACJE

Elementem zmiennego oprocentowania jest wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, jego zmiana wpływa na oprocentowanie Twojego kredytu lub pożyczki. Oznacza to, że jeśli wskaźnik referencyjny wzrośnie - Twoje raty będą wyższe. Jeśli wskaźnik zmaleje - Twoje raty będą niższe.

Jeśli suma wskaźnika referencyjnego i naszej marży wyniesie zero lub przyjmie wartość ujemną - oprocentowanie Twojego kredytu będzie miało wartość zero.

Podczas spłaty kredytu wartość wskaźnika WIBOR 3 może się istotnie zmienić. Jest też ryzyko, że wskaźnik ten może przestać być opracowywany i publikowany. Szczegółowe informacje o tym ryzyku i zasadach jak będziemy działać jeśli wystąpi znajdziesz w Informatorze Credit Agricole Bank Polska S.A. o kredytach mieszkaniowych, kredytach konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczkach hipotecznych.

Zobacz też nasze kredyty hipoteczne oparte na stałej stopie procentowej w okresie 7 lat.

i chcę zmienić oprocentowanie zmienne na okresowo stałe

Jeśli masz już kredyt lub pożyczkę hipoteczną w naszym banku, możesz zmienić oprocentowanie Twojego kredytu ze zmiennego na okresowo stałe. Sprawdź warunki, które musisz spełniać:

 • wypłaciliśmy Ci już wszystkie transze kredytu,
 • do zakończenia spłaty kredytu zostało Ci przynajmniej tyle samo miesięcy, ile masz do zakończenia okresu stałego oprocentowania, plus 2 miesiące (maksymalny czas potrzebny na przygotowanie aneksu),
 • masz kredyt lub pożyczkę w złotówkach (jeśli masz kredyt lub pożyczkę w obcej walucie to możesz je wcześniej przewalutować).

Jak przebiega zmiana oprocentowania kredytu ze zmiennego na okresowo stałe:

 • wysokość stopy bazowej dla oprocentowania okresowo stałego ustalimy na dzień złożenia wniosku o zmianę w umowie,
 • zmiana oprocentowania kredytu (ze zmiennego na stałe) wymaga podpisania aneksu,
 • po tym jak złożysz wniosek o zmianę w umowie, aneks musimy podpisać w ciągu 2 miesięcy,
 • aneks jest bezpłatny (nie pobieramy za niego żadnej opłaty).

Informacje prawne

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,02%, dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 352 748,71 zł; całkowity koszt kredytu 94 748,71 zł (w tym: 75 414,26 zł odsetki, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 11 348,10 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 547,35 zł, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy, spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 226,89 zł; oprocentowanie kredytu 2,32% będące sumą wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M) obowiązującego w banku (0,21%) i marzy banku (2,11%); dla LTV równego 63%, podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 1,2% za okres 6 miesięcy – 1 541,50 zł. Kalkulacja z 07.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,95%, dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 381 198,35 zł; całkowity koszt kredytu 123 198,35 zł (w tym: 103 488,00 zł odsetki, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 11 724,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 547,35 zł, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy; spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 437,29 zł; oprocentowanie stałe kredytu 3,91% będące sumą stopy bazowej obowiązującej w banku (1,80%) i marzy banku (2,11%); dla LTV równego 63%; podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 1,2% za okres 6 miesięcy – 1 544,54 zł. Kalkulacja z 07.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie kredytu może być zmienne lub stałe w okresie 7 lat. W przypadku oprocentowania zmiennego istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym również jej podwyższenie, co może zwiększyć ratę kredytu. W związku z tym, że jednym z elementów zmiennego oprocentowania jest wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, w trakcie spłaty kredytu może wystąpić ryzyko istotnej jego zmiany, wstrzymania lub zaprzestania jego publikacji. W okresie obowiązywania okresowo stałej stopy oprocentowania zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M), w szczególności jego obniżenie, nie wpływa na wysokość raty. Istnieje ryzyko, że w okresie obowiązywania stałej stopy wystąpi skumulowany wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, co może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po upływie 7 lat.

Jako zabezpieczenie umowy kredytu hipotecznego wymagane będzie ustanowienie hipoteki dla nieruchomości. Decyzja kredytowa jest podejmowana na podstawie oceny zdolności kredytowej. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie świadczy usług doradczych w zakresie oferowania konsumentom umów kredytu hipotecznego.

Bank wymaga zabezpieczenia kredytu hipotecznego poprzez przystąpienie do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) oraz zasady ustalania wysokości składki dla ubezpieczenia na życie zawierają Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Tabela opłat ubezpieczeniowych dla kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczek hipotecznych. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Bank jest Ubezpieczającym. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) dla ubezpieczenia nieruchomości zawierają Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia „Pakiet Dom”. Składka ubezpieczeniowa wskazana jest w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Bank jest Agentem ubezpieczeniowym. Bank Credit Agricole stosuje zasady określone w przyjętej przez Związek Banków Polskich Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz na: credit-agricole.pl/RODO. Strona ma charakter informacyjny.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia