Kalkulator kredytu hipotecznego

Kalkulator kredytowy

Kwota kredytu

Maksymalnie 90% wartości nieruchomości
40 000 zł
3 500 000 zl

Wartość nieruchomości

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nieruchomości

Okres spłaty

1 rok
35 lat

Obniż ratę kredytu, wybierając dodatkowe produkty

Indywidualne wpłaty na konto, z wyłączeniem przelewów z innych kont prowadzonych w Banku. Minimalna wysokość wpływu to 2000 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.
Przez wynagrodzenie rozumie się: wynagrodzenie z umowy o pracę wraz z dodatkami, dochody z umów zleceń, o dzieło, renty/emerytury, a także wpłaty z rachunku firmowego lub od kontrahentów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Proszę zaznaczyć wpływy

Ubezpieczenia
Przystąpienie przynajmniej jednego z kredytobiorców do ubezpieczenia na życie z oferty Banku, przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu.
Ubezpieczenie nieruchomości w ramach oferty Banku przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy kredytowej.
Nazwa oferty
Pierwsza Rata
Oprocentowanie
Prowizja

Prowizja 0%

do czasu wpisu hipoteki:
po ustanowieniu hipoteki:

%

0 zł

Nazwa oferty
Pierwsza Rata
Oprocentowanie
Prowizja*

Niższa marża

do czasu wpisu hipoteki:
po ustanowieniu hipoteki:

%

1% od kwoty kredytu
*kwota prowizji może zostać doliczona do kredytu; w symulacji przyjęto założenie, że prowizja zostanie zapłacona gotówką

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,11%, dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 427 705,69 zł; całkowity koszt kredytu 169 705,69 zł (w tym: 157 075,39 zł odsetki, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 12 191,30 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy, spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 528,77 zł; oprocentowanie kredytu 4,56% będące sumą wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M) obowiązującego w banku (2,45%) i marży banku (2,11%); dla LTV równego 63%, podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 159,01 zł. Kalkulacja z 02.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Jest to suma marży Banku i zmiennego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M. Istnieje ryzyko zmiany oprocentowania na skutek zmiany wysokości wskaźnika referencyjnego. W szczególności, gdy wskaźnik ten wzrośnie, wzrośnie oprocentowanie kredytu, wysokość raty i całkowity koszt kredytu. W związku z tym, że jednym z elementów zmiennego oprocentowania jest wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, w trakcie spłaty kredytu może wystąpić ryzyko istotnej jego zmiany, wstrzymania lub zaprzestania jego publikacji. Szczegółowe informacje o tym ryzyku i zasadach naszego postępowania w przypadku jego wystąpienia znajdziesz w Informatorze Credit Agricole Bank Polska S.A. o kredytach mieszkaniowych, kredytach konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczkach hipotecznych. Pobierzesz go ze strony: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne

Jako zabezpieczenia umowy kredytu hipotecznego wymagamy ustanowienia hipoteki dla nieruchomości.
Wymagamy także ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę, oraz ubezpieczenia na życie i cesji na nas prawa do świadczeń ubezpieczeniowych.Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczenia nieruchomości innego zakładu ubezpieczeń niż proponowany przez Bank. Wówczas koszt takiego ubezpieczenie nie jest nam znamy.
Poniżej podajemy informacje dla oferowanych przez nas ubezpieczeń:

  1. Jeżeli klient skorzysta z ubezpieczenia nieruchomości z oferty Banku to szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia nieruchomości (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zawierają Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia „Pakiet Dom”. Składka ubezpieczeniowa wskazana jest w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest agentem ubezpieczeniowym.
  2. szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia na życie (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) oraz zasady ustalania wysokości składki zawierają Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Tabela opłat ubezpieczeniowych dla kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczek hipotecznych. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest Ubezpieczającym.

Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w naszych placówkach, na stronie: www.credit-agricole.pl i na stronie Ubezpieczyciela: www.ca-ubezpieczenia.pl. Bank stosuje zasady określone w Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Decyzję kredytową podejmujemy na podstawie oceny zdolności kredytowej. Bank Credit Agricole nie świadczy usług doradczych w zakresie oferowania konsumentom umów kredytu hipotecznego.

Materiał ma charakter informacyjny.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,77%, dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 448 050,90 zł; całkowity koszt kredytu 190 050,90 zł (w tym: 177 191,70 zł odsetki, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 12 420,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy; spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 682,75 zł; oprocentowanie stałe kredytu 5,61 % będące sumą stopy bazowej obowiązującej w banku (3,50 %) i marzy banku (2,11%); dla LTV równego 63%; podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 160,09 zł. Kalkulacja z 02.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 7 lat kredytowania. W okresie obowiązywania stałej stopy zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M), w szczególności jego obniżenie, nie wpływa na wysokość raty. Istnieje ryzyko, że w okresie obowiązywania stałej stopy wystąpi skumulowany wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, co może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po upływie 7 lat, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się w dalszym okresie spłaty na oprocentowanie zmienne czy wybierzesz oprocentowanie stałe na kolejny okres.

Jako zabezpieczenie umowy kredytu hipotecznego wymagamy ustanowienia hipoteki dla nieruchomości. Wymagamy także ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę, oraz ubezpieczenia na życie i cesji na nas prawa do świadczeń ubezpieczeniowych. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczenia nieruchomości innego zakładu ubezpieczeń niż proponowany przez Bank. Wówczas koszt takiego ubezpieczenie nie jest nam znamy.
Poniżej podajemy informacje dla oferowanych przez nas ubezpieczeń:

  1. Jeżeli klient skorzysta z ubezpieczenia nieruchomości z oferty Banku to szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia nieruchomości (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zawierają Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia „Pakiet Dom”. Składka ubezpieczeniowa wskazana jest w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest agentem ubezpieczeniowym.
  2. szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia na życie (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) oraz zasady ustalania wysokości składki zawierają Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Tabela opłat ubezpieczeniowych dla kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczek hipotecznych. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Bank jest Ubezpieczającym.

Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w naszych placówkach, na stronie: www.credit-agricole.pl i na stronie Ubezpieczyciela: www.ca-ubezpieczenia.pl. Bank stosuje zasady określone w Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Decyzję kredytową podejmujemy na podstawie oceny zdolności kredytowej. Bank Credit Agricole nie świadczy usług doradczych w zakresie oferowania konsumentom umów kredytu hipotecznego.
Materiał ma charakter informacyjny.

Kwota kredytu
Okres spłaty
Rodzaj oprocentowania
Rodzaj rat
Dodatkowe produkty wpływające na obniżenie marży:
konto z miesięcznym zadeklarowanym wpływem min. 2 000 zł
konto z wpływem wynagrodzenia w kwocie:
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie nieruchomości

Harmonogram rat:

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

nr ratyczęść kapitałowaczęść odsetkowarazem

Pokaż dalej

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia