Notowania

Wybierz zakładkę

Wybierz subfundusz

Rozwiń wszystkie

Wybierz typ widoku

Od

Do

Terminy wyceny jednostek uczestnictwa w 2024 r.

Jednostki wyceniane są w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem:
1 stycznia (poniedziałek), 29 marca (piątek), 1 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (środa), 3 maja (piątek), 30 maja (czwartek), 15 sierpnia (czwartek), 1 listopada (piątek), 11 listopada (poniedziałek), 24 grudnia (wtorek), 25 grudnia (środa), 26 grudnia (czwartek), 31 grudnia (wtorek).

Jak można poznać wartość swojej inwestycji?

Wartość swojej inwestycji możesz sprawdzić w każdej chwili. Najprostszy sposób to pomnożenie liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa przez aktualną cenę Jednostki.

wartość inwestycji
liczba jednostek uczestnictwa
aktualna wycena jednostki uczestnictwa

Fundusze inwestycyjne

O liczbie posiadanych jednostek dowiesz się z ostatniego Potwierdzenia lub, jeśli zawarłeś Umowę o świadczeniu usług za pośrednictwem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu internetowego, z serwisu internetowego CA24. Informacja o liczbie jednostek dostępna jest też na Infolinii, w godz. 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu: 22 588 18 80

Informację o wartości jednostki uczestnictwa znajdziesz:

  • na tej stronie
  • pod numerem serwisu telefonicznego 19 019*
  • pod numerem telefonu 801 39 37 50 oraz 22 588 18 61*
  • w największych polskich dziennikach

 

*koszt wg stawki operatora

Terminy wyceny jednostek uczestnictwa w 2024 r.

Jednostki wyceniane są w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem: 1 stycznia (poniedziałek), 29 marca (piątek), 1 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (środa), 3 maja (piątek), 30 maja (czwartek), 15 sierpnia (czwartek), 1 listopada (piątek), 11 listopada (poniedziałek), 24 grudnia (wtorek), 25 grudnia (środa), 26 grudnia (czwartek), 31 grudnia (wtorek).

Wycena Jednostek Uczestnictwa publikowana jest na stronie internetowej www.credit-agricole.pl najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu, którego dotyczy wycena, do godz. 15:00. Wycena publikowana jest także w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.

Jak można poznać wartość swojej inwestycji?

Wartość swojej inwestycji możesz sprawdzić w każdej chwili. Najprostszy sposób to pomnożenie liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa przez aktualną cenę Jednostki.

wartość inwestycji
liczba jednostek uczestnictwa
aktualna wycena jednostki uczestnictwa

Maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa powiększoną o najwyższą stawkę opłaty dystrybucyjnej. Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty manipulacyjnej. Wartości te obliczane są zgodnie z poniższymi wzorami:

maksymalna cena zbycia (CZmaks)
wartość jednostki uczestnictwa (WJU)
1
maksymalna stawka opłaty dystrubucyjnej (SODmaks)
minimalna cena odkupienia (COmin)
wartość jednostki uczestnictwa (WJU)
1
maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej (SOMmaks)

Ceny zbycia i odkupienia są zaokrąglane do pełnych groszy.

Faktyczne stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych mogą być niższe od wskazanych w powyższej tabeli. Stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych określa Tabela Opłat.

Fundusze inwestycyjne

O liczbie posiadanych jednostek dowiesz się z ostatniego Potwierdzenia lub, jeśli zawarłeś Umowę o świadczeniu usług za pośrednictwem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu internetowego, z serwisu internetowego CA24.

Informację o wartości jednostki uczestnictwa znajdziesz:

  • na tej stronie
  • pod numerem serwisu telefonicznego 19 019*
  • pod numerem telefonu 801 39 37 50 oraz 22 588 18 61*
  • w największych polskich dziennikach

 

*koszt wg stawki operatora

Chcesz dostawać od nas e-maile z aktualnymi notowaniami funduszy inwestycyjnych?

CHCĘ

Chcesz dostawać od nas e-maile z aktualnymi notowaniami funduszy inwestycyjnych?

CHCĘ

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia