Bezpieczeństwo Serwisu mobilnego CA24

Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych
  • Używaj prawidłowo zbudowanych haseł/PIN - nie stosuj prostych do odgadnięcia kodów (imię, 1234, 9999, etc.), nie używaj hasła/PIN do innych usług w sieci Internet (sklepy internetowe, poczta elektroniczna, etc.). Nie używaj w hasłach numeru PESEL, jego części lub odwrotności.
  • Chroń hasło/PIN - nigdy nie zapisuj hasła w telefonie, dokumentach które możesz mieć przy sobie (portfel, kalendarz). Kiedy tylko zaistnieje podejrzenie, że twoje hasło/PIN zostało ujawnione, niezwłocznie zmień kody dostępowe, lub zablokuj usługi bankowości.
  • Nie udostępniaj urządzenia innym osobom - pamiętaj, że twoje urządzenie może zawierać poufne informacje, np. SMS z hasłami, potwierdzeniami transakcji oraz inna korespondencja otrzymana z Banku. Przed oddaniem urządzenia do serwisu upewnij się, że usunąłeś te informacje jak i aplikacje Banku.
  • Wyloguj się z aplikacji mobilnej - dbaj o to, by po zakończeniu pracy wylogować się z aplikacji. Kiedy zapomnisz tego zrobić sesja zostanie automatycznie zamknięta po upływie kliku minut.
  • Nie instaluj aplikacji nieznanego pochodzenia - instaluj oprogramowanie wyłącznie z oficjalnych sklepów producentów (AppStore, Google Play, Huawei AppGallery).
  • Nie skanuj nieznanych kodów QR - nieznane kody QR mogą doprowadzić do wyłudzenia informacji (np. przez skierowanie na podejrzaną stronę udającą strony Banku) lub instalacji niebezpiecznego oprogramowania.
  • Uważaj na niezaufane treści - nie otwieraj linków, co do których nie masz pewności ich pochodzenia. Nie pobieraj i nie otwieraj nieznanych załączników.
Zalecane ustawienia systemu operacyjnego
  • Zadbaj o blokadę telefonu - włącz funkcję blokowania telefonu z użyciem PIN, hasła, wzoru lub odcisku biometrycznego. Dzięki temu osoba postronna nie będzie mogła skorzystać z Twojego urządzenia.
  • Regularnie aktualizuj system operacyjny – niezwłocznie po pojawieniu się aktualizacji systemu operacyjnego dokonaj aktualizacji urządzenia. Aktualizacje pozwalają chronić twoje urządzenie przed lukami bezpieczeństwa znanymi producentowi systemu operacyjnego.
  • Wyłącz połączenia Bluetooth, unikaj połączenie z nieznanymi sieciami WiFi – staraj się korzystać z zaufanych połączeń do sieci Internet.
Aktywacja i bezpieczeństwo aplikacji mobilnej

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia