Parkiet podsumował wyniki funduszy inwestycyjnych za 2007 rok. Subfundusze LUKAS Banku osiągnęły jedne z najlepszych wyników w swoich grupach. Zaledwie trzy fundusze akcji krajowych wypracowały zyski za 2007 rok powyżej 20 proc. Analitycy zgodnie twierdzą, że małe różnice w stopach zwrotu przynoszonych przez fundusze akcji krajowych i fundusze stabilnego wzrostu z minionego roku prawdopodobnie zostaną utrzymane w 2008 roku.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku