Gazeta Bankowa pisze też o rynku funduszy inwestycyjnych. "Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce upodabnia się stopniowo do rynków Europy Zachodniej. W dwóch ostatnich latach rozwijał się niezwykle dynamicznie znacząco zwiększając wartość aktywów, którymi dysponuje. Według ekspertów w przyszłym roku można oczekiwać dalszej realokacji oszczędności w kierunku funduszy inwestycyjnych również przy pomocy planów systematycznego oszczędzania." W zestawieniu najbardziej zyskownych funduszy inwestycyjnych z poszczególnych grup znalazły się subfundusze LUKAS Banku - Dynamiczny Polski i Stabilnego Wzrostu.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku