LUKAS Bank najlepszym bankiem w Polsce - tak wynika z rankingu Rzeczpospolitej. Wyboru najlepszych instytucji finansowych dokonano w pięciu kategoriach (dla najlepszego banku, firmy ubezpieczeń majątkowych, firmy ubezpieczeń na życie, towarzystwa emerytalnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych) na podstawie obiektywnych kryteriów dla każdej branży. Oceny dokonała sześcioosobowa kapituła rankingu, w której znaleźli się eksperci, teoretycy i praktycy rynku finansowego i kapitałowego, która uznała LUKAS Bank za najlepszy.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku