Ubezpieczenie na życie

Gwarancja pełnej spłaty kredytu hipotecznego dzięki ubezpieczeniu na życie

Stabilność finansowa w najtrudniejszych przypadkach losowych

Ubezpieczenie na życie sprawia, że w możesz być spokojny o spłatę kredytu hipotecznego, nawet jeśli utracisz możliwość zarobkowania. To grupowe ubezpieczenie chroni Cię przed skutkami trwałej niezdolności do pracy, a dodatkowo zapewnia Twoim bliskim stabilność finansową na wypadek Twojej śmierci.

Sposób na niższe oprocentowanie kredytu

Ubezpieczenie na życie to nie tylko ochrona dla Ciebie i Twoich najbliższych, ale także możliwość obniżenia oprocentowania kredytu. Ubezpieczenie dostępne jest dla kredytów o kwocie maksymalnie do 800 000 zł.

Gwarancja spłaty 100% zobowiązań

W razie śmierci Ubezpieczonego lub jego trwałej niezdolności do pracy, Ubezpieczyciel pokrywa 100% kwoty, jaka pozostała do spłaty z tytułu posiadanego kredytu, co stanowi 100% sumy ubezpieczenia.

Pełna ochrona przy malejącej opłacie ubezpieczeniowej

Ubezpieczeniem obejmujemy kwotę kredytu, jaka pozostała do spłaty. Dlatego opłata ubezpieczeniowa maleje w miarę, jak spłacasz kredyt hipoteczny.

Wspólna składka dla wszystkich kredytobiorców

Bierzesz kredyt wspólnie z małżonkiem lub inną osobą? Możesz objąć jednym ubezpieczeniem wszystkich kredytobiorców, ponieważ wysokość opłaty ubezpieczeniowej zależy od kwoty kredytu do spłaty, a nie od liczby kredytobiorców.

Bez badań lekarskich

Nie wymagamy od Ciebie żadnych zaświadczeń od lekarzy ani badań lekarskich. Dzięki temu możesz przystąpić do ubezpieczenia jeszcze szybciej.

Szeroka ochrona przy minimum formalności

Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową możesz podpisać u Doradcy w chwili składania wniosku o kredyt hipoteczny lub w czasie trwania umowy kredytowej.

Ubezpieczenia dostępne z kredytem hipotecznym

Ubezpieczenie na życie możesz powiązać z kredytem hipotecznym z oferty Cr é dit Agricole: na dom, mieszkanie, działkę, remont, a także z kredytem hipotecznym konsolidacyjnym, refinansowym lub pożyczką hipoteczną.

Szczegóły

Informacje prawne

 1. Forma umowy: ubezpieczenie grupowe
 2. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
 3. Ubezpieczający: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 4. Ubezpieczony: Klient Banku posiadający kredyt hipoteczny, konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką lub pożyczkę hipoteczną w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w: Warunkach Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Zawierających Umowy Kredytu Hipotecznego, Konsolidacyjnego Zabezpieczonego Hipoteką lub Pożyczki Hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wysokość opłat za ubezpieczenie wskazana jest w: umowie kredytu.
Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdolność do pracy Kredytobiorcy. Towarzystwo Ubezpieczeń spłaca całe zadłużenie w razie śmierci lub trwałej niezdolności do pracy Kredytobiorcy.

 • Suma ubezpieczenia równa kwocie zadłużenia - ubezpieczenie jest tak skonstruowane, aby w każdym momencie zabezpieczało aktualną kwotę kredytu, czyli gdy Ty spłacasz kredyt maleje zadłużenie, a wraz z nim maleje też suma ubezpieczenia
 • Malejąca opłata ubezpieczeniowa - opłata ubezpieczeniowa maleje wraz ze spłatą kredytu - jest obliczana co miesiąc od aktualnego zadłużenia.
 • Jedna opłata ubezpieczeniowa dla wszystkich kredytobiorców - za jedną opłata ubezpieczeniową mogą być objęci ubezpieczeniem wszyscy Kredytobiorcy, gdyż jest liczona od kwoty kredytu, a nie za każdą osobę.
 • Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Kredytobiorca kredytu hipotecznego Banku Crédit Agricole do 65 roku życia, który złożył Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową

Dokumenty

Jak zgłosić roszczenie?

 1. W celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących procedury zgłoszenia szkody:
 2. Szkodę należy zgłosić niezwłocznie od daty wystąpienia zdarzenia.
 3. Uposażony powinien złożyć bezpośrednio w placówce Banku Wniosek o realizację świadczenia oraz zgromadzić niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Warunków Ubezpieczenia.

Pytania i odpowiedzi

Jaka będzie suma ubezpieczenia w przypadku objęcia ochroną więcej niż 1 Kredytobiorcy?

Będzie podzielona między Współkredytobiorców zgodnie ze wskazaniem w Deklaracji Zgody

Jak zadziała ubezpieczenie w przypadku śmierci jednego z Kredytobiorców?

Ubezpieczenie pokryje część kredytu zgodnie z zadeklarowanym podziałem.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z ubezpieczenia należy złożyć Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową u Doradcy ds. kredytu hipotecznego w dowolnym momencie trwania umowy kredytu:

© 2013 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu