Wszystkie najważniejsze dzienniki i portale internetowe zamieściły informację o wprowadzeniu do oferty LUKAS Banku funduszu inwestycyjnego LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu FIO. Jednostki funduszu można kupić w placówkach LUKAS Banku na terenie całego kraju: "Systematyczny spadek stóp procentowych i zmniejszająca się rentowność lokat terminowych, powoduje, bowiem że klienci, tak jak i w innych krajach, poszukują alternatywnych metod lokowania oszczędności". Inną wypowiedź zamieszcza Puls Biznesu cyt.: "Piotr Stępniak, wiceprezes LUKAS Banku, twierdzi zaś, że bank poszerza możliwości lokowania oszczędności przez klientów. - W ofercie LUKAS Banku znajduje się już, poza lokatami, produkt ubezpieczeniowy, z którego dochód zwolniony jest z podatku od dochodów - powiedział Piotr Stępniak, wiceprezes LUKAS Banku.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku