W rankingu "Pewny bank" zwycięzcą kolejny raz został LUKAS Bank. Sklasyfikowano 24 banki, biorąc pod uwagę m.in. zwrot z kapitału, przyrost zysku brutto na zatrudnieniu, wzrost aktywów pracujących, wzrost depozytów i przyrost zysku netto. "LUKAS Bank pozostaje na pierwszym miejscu dzięki utrzymywaniu najwyższej wśród uczestników oceny za wskaźniki finansowe. Ma też najwyższą stopę zwrotu kapitału. Bank korzystnie wypadł w ocenie wydarzeń ostatniego okres, zdobywając 8 na 15 możliwych do zdobycia punktów.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku