Lokaty standardowe

Oprocentowanie stałe. Kwota lokaty od 1 000 do 10 000 zł.

Złóż wniosek
Lokata Mobilna 3% w skali roku

Lokata Mobilna 3% w skali roku

Zyskaj aż 3% w skali roku na 60-dniowej lokacie terminowej korzystając z aplikacji CA24 Mobile . Lokatę możesz założyć na kwotę nawet 10 000 zł. Minimalna kwota lokaty to 1000 zł. W ramach każdego konta osobistego dostępna jest jedna Lokata Mobilna. Oferta dostępna do 30 czerwca 2016r.

Lokata do 2,50% w skali roku dla nowych środków

Lokata do 2,50% w skali roku dla nowych środków

Teraz, na lokatach zakładanych z nowych środków, możesz zyskać 1,70% na lokacie 180-dniowej, 2,0% na 1-rocznej, 2,20% na 2-letniej i aż 2,50% na lokacie zakładanej na 3 lata. Oferta dostępna jest w placówkach bankowych i serwisie telefonicznym CA24, na łączną kwotę do 100 000 zł (wskazany limit dotyczy sumy lokat założonych od dnia 01.05.2016 r. odpowiednio dla każdego ze wskazanych okresów w ramach jednego konta). Nowe środki - środki, które stanowią przyrost salda w stosunku do stanu środków zgromadzonych na koncie Klienta na dzień 31.03.2016 r. Minimalna kwota lokaty terminowej to 1000 zł.

Duży wybór okresów lokat w Lokatach standardowych

Duży wybór okresów lokat

Zaplanuj, jak chcesz zarabiać! Wybierz lokatę na 1, 2, 3, 6, 9 miesięcy, 1 rok, 2 lub 3 lata. W każdej z nich możesz wybrać opcję automatycznego odnawiania lokaty po jej zakończeniu.

Dowolna liczba lokat w ramach konta osobistego w Lokatach standardowych

Dowolna liczba lokat w ramach konta osobistego

Sam zdecyduj, ile lokat terminowych chcesz otworzyć w ramach swojego konta osobistego. Minimalna kwota lokaty terminowej 1000 zł.

Wysokość zysku znana od pierwszego dnia

W przypadku lokat z oprocentowaniem stałym wysokość swojego zysku znasz już w dniu otwarcia lokaty. Dzięki temu pewnie lokujesz swoje środki.

Policz ile zaoszczędzisz

Skorzystaj z aplikacji CA NAVIGATOR. Dowiesz się, ile zarobisz oszczędzając na lokacie, czy ten produkt w największym stopniu pomoże realizować Twoje potrzeby, czy też jest w naszej ofercie inny, lepszy dla Ciebie produkt służący gromadzeniu oszczędności. Dowiedz się więcej

Wygodne otwarcie lokaty w placówce, przez Internet oraz telefon

Lokatę możesz otworzyć w dogodny dla siebie sposób: odwiedzając placówkę Banku, przez Internet lub telefon – również za pośrednictwem aplikacji mobilnej Banku.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Polecamy również:

Antidotum Progresywne Ubezpieczenie i oszczędzanie w jednym Premia ubezpieczeniowa nawet do 2,00% Coroczna wypłata premii Prawo do całej premii przy wypłacie środków
Konto PROSTOoszczędzające PLUS 0 zł za prowadzenie konta 0 zł za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce 0 zł prowizji za przelewy internetowe i mobilne Unikalna usługa "CAsaver"

Oprocentowanie

Lokata Mobilna w PLN
(oprocentowanie stałe)

Obowiązuje od dnia 01.05.2016 r.

OkresOferta standardowaDodatkowe oprocentowanie * Lokata Mobilna
60 dni 0,90% 2,10% 3,00%

* dodatkowe oprocentowanie można uzyskać wyłącznie dla jednej lokaty zakładanej w ramach konta poprzez Serwis mobilny CA24, na kwotę do 10 000 PLN; minimalna kwota lokaty: 1 000 PLN. Oferta dostępna do 30.06.2016r.

Obowiązuje od dnia 01.05.2016 r.

Długość lokaty Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 01.05.2016 r.
30 dni 0,80% WIBOR 1M + (- 1,3%) 0,26%
60 dni 0,90% WIBOR 1M + (- 1,1%) 0,46%
90 dni 1,00% WIBOR 1M + (- 1,0%) 0,56%
Oferta na nowe środki * Oferta standardowa
180 dni 1,70% 1,20% WIBOR 1M + (- 0,6%) 0,96%
270 dni - 1,40% WIBOR 1M + (- 0,5%) 1,06%
1 rok 2,00% 1,70% WIBOR 1M + (- 0,4%) 1,16%
2 lata 2,20% 1,90%
3 lata 2,50% 2,30%

* Oferta dostępna w placówkach bankowych i serwisie telefonicznym CA24, na łączną kwotę do 100 000 zł (limit dotyczy sumy lokat o danej długości, założonych od dnia 01.05.2016 r. w ramach jednego konta dla osób fizycznych).
Przez nowe środki należy rozumieć przyrost salda na koncie Klienta w stosunku do stanu środków zgromadzonych na jego koncie na dzień 31.03.2016 r., z wyłączeniem środków przekazanych z innych kont prowadzonych w Banku dla Klienta, w tym z kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych oraz kont dla klientów instytucjonalnych - Rolnicy indywidualni. Lokata odnawialna odnawia się według standardowej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 1M na dzień 25.04.2016 r. wyniósł 1,56%.

Kapitalizacja odsetek po okresie umownym lokaty terminowej.

Oprocentowanie środków lokaty terminowej zerwanej przed upływem zadeklarowanego okresu wynosi:

 1. w przypadku lokat założonych od 05.10.2014r.: 0%
 2. w przypadku lokat założonych do 04.10.2014r.:
  • 0% przy zerwaniu w ciągu pierwszych 21 dni trwania lokaty
  • 1% przy zerwaniu po 21 dniach trwania lokaty

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Kalkulator oszczędności »

Pytania i odpowiedzi

Jestem zainteresowany założeniem lokaty w Banku Credit Agricole. Co muszę zrobić?

Jeśli jesteś posiadaczem konta w Banku Credit Agricole możesz niezwłocznie założyć lokatę w serwisie telefonicznym CA24 pod nr telefonu 801 33 00 00 lub 48 71 35 49 009 (Klienci posiadający telekod) lub w serwisie internetowym CA24 (posiadając dostęp do konta przez Internet). Możesz również założyć lokatę w dowolnej placówce Banku.

Jeśli nie masz jeszcze konta złóż najpierw wniosek internetowy o konto, zadzwoń pod nr 801 33 00 00 lub 48 71 35 49 009. Możesz również udać się do najbliższej placówki Banku w celu założenia konta.

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

 • stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty;
 • stopa zmienna - wskazuje na możliwość zmiany wysokości oprocentowania (w górę lub w dół) w trakcie trwania lokaty

Czy są jakieś konsekwencje związane z zerwaniem lokaty terminowej?

Wypłata środków z lokaty terminowej przed upływem zadeklarowanego okresu powoduje utratę całości odsetek.

Kiedy następuje kapitalizacją odsetek na lokacie terminowej?

Kapitalizacja odsetek na lokacie terminowej następuje na koniec okresu umownego.

Czy lokata terminowa jest przedłużona automatycznie na kolejny okres umowny?

Podczas zakładania lokaty należy określić sposób zadysponowania lokatą po okresie umownym (należy wybrać jedną z 3 możliwości):

 • kapitał lokaty i odsetki zostaną przekazane na rachunek bieżący lub
 • odsetki zostaną przekazane na rachunek bieżący, a z kapitału lokaty terminowej zostanie założona nowa lokata terminowa na taki sam okres jak poprzednia, z oprocentowaniem obowiązującym w danym momencie w Banku lub
 • z kapitału lokaty terminowej i odsetek zostanie założona nowa lokata terminowa na taki sam okres jak poprzednia, z oprocentowaniem obowiązującym w danym momencie w Banku. Dyspozycję dotyczącą sposobu zadysponowania lokatą po okresie umownym można zmienić bezpłatnie najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu lokaty.

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania kwoty odsetek od lokaty to:


wzor

Od naliczonych odsetek pobierany jest 19% podatek zysków kapitałowych.

Czy jest możliwość negocjowania oprocentowania lokaty?

Tak. Dla lokat terminowych od 50 000 zł istnieje możliwość negocjacji oprocentowania lokaty. Negocjacje można przeprowadzić: w placówce, za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 oraz w serwisie internetowym CA24 w przypadku dostępu do bankowości internetowej z tokenem.

© 2013 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu
Coraz lepsze konto osobiste