Dziennik donosi, powołując się na ustalenia portalu Analizy Online, że w ubiegłym roku Subfundusz CA Dynamiczny Polski osiągnął stopę zwrotu na poziomie 21,8%, na który to wyniki miały wpływ takie spółki jak: Integer.pl, Erste Group Bank AG (Austria), czy też Amrest Holding SE. Warto zaznaczyć, że pomimo silnych spadków na giełdzie tureckiej, Subfundusz od początku tego roku plasuje się w pierwszym kwartylu stóp zwrotu funduszy konkurencyjnych.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku