Rzecznicy prasowi banków zgodnie wskazują, że to dotychczasowe doświadczenie zawodowe, a nie wykształcenie zdecydowało o objęciu tego stanowiska. "Parkiet" przedstawił sylwetki rzeczników, w tym także Anny Woźniak - Rzecznika Prasowego LUKAS Banku. "Staram się nie używać w komunikacji z mediami wartościujących sformułowań, pozostawiając ocenę produktów, oferty i dokonań banku dziennikarzowi" - mówi Anna Woźniak w "Parkiecie".

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku