Tygodnik Wprost pod hasłem Portfel Wprost przygotował po raz kolejny ranking kredytów, w którym ocenił kredyty samochodowe, mieszkaniowe oraz gotówkowe. W zestawieniach tych znalazła się oferta LUKAS Banku. Według rankingu LUKAS Bank ma najlepszą ofertę kredytu samochodowego. W tym samym numerze tygodnik przygotował też zestawienie najlepszych funduszy inwestycyjnych. W grupie funduszy mieszanych najlepszy okazał się subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku