W corocznym zestawieniu najlepszych banków przygotowywanym przez redakcję LUKAS Bank zajął drugą pozycję w kategorii banków dużych. To kolejny rok z rzędu, kiedy LUKAS Bank to wyróżnienie. Jury składające się z ekspertów rynku bankowego oceniło banki pod kątem dynamiki, struktury portfela oraz efektywności. Najwyżej LUKAS Bank został oceniony pod kątem struktury portfela - eksperci docenili tu niski poziom należności zagrożonych oraz wysoki udział kredytów w aktywach. Drugą pozycję bank zajął w rankingu efektywności - to głównie dzięki najwyższym wśród dużych banków wskaźnikom zwrotu na aktywach i kapitale. W ocenie dynamiki LUKAS Bank zajął natomiast ósmą pozycję.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku