Wprost opublikował wyniki rankingu "Perły Polskiej Gospodarki" przeprowadzonego przez miesięcznik Polish Market. Zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji o przychodach, rentowności sprzedaży, zadłużeniu, stopie zwrotu z aktywów i kapitałów oraz wydajności pracy. LUKAS Bank w grupie firm największych (o przychodach powyżej 1 mld zł) znalazł się w tym zestawieniu na 40 miejscu.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku