Gazeta Finansowa zamieściła ranking banków komercyjnych. Pod uwagę brano sumę wyników z tytułu przychodów, prowizji i odsetek oraz wynik na działalności bankowej, zysk lub stratę netto, współczynnik wypłacalności oraz poziom zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Jednak głównym wskaźnikiem rankingu była procentowa ocena za dynamikę sprzedaży. LUKAS Bank zajął w tym rankingu 7 miejsce.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku