Miesięcznik Bank przygotował zestawienie wyników finansowych banków. Przy okazji tego zestawienia redkacja przygotowała ranking najlepszych banków detalicznych i korporacyjnych. LUKAS Bank został uznany drugi rok z rzędu za najlepszy bank detaliczny. Wpłynęły na to bardzo dobre, w porównaniu do skali działania, wyniki finansowe. W tabelach podano informacje na temat wyników finansowych banków w 2004 roku. LUKAS Bank zajmuje 17. miejsce wśród banków pod względem aktywów, 14. pod względem funduszy własnych, 12. w wyniku z działalności bankowej i 8. pod względem wyniku netto.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku