Rzeczpospolita publikuje zestawienie 1500 największych polskich firm. Pod uwagę brano dane za 2002 rok (m.in. przychody ze sprzedaży, dynamikę przychodów, aktywa, kapitał własny). LUKAS Bank znalazł się na pozycji 248, a LUKAS na 1067.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku