LUKAS Bank zdobył trzecie miejsce wśród najefektywniejszych instytucji finansowych w Polsce. Przy ocenie kierowano się m.in. wielkością przychodów z całokształtu działalności i ich dynamiką, wskaźnikiem rentowności sprzedaży, stopą zwrotu brutto na aktywach, stopą zwrotu netto na kapitale własnym oraz wydajnością pracy. Z kolei na przygotowanej przez "Parkiet" Liście 500 największych krajowych przedsiębiorstw LUKAS Bank zajął 174. miejsce. Dane z tej listy posłużyły do sporządzenia listy firm płacących najwyższe podatki. W tym zestawieniu LUKAS Bank zajął 24. miejsce.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku