Miesięcznik Bank wspólnie z miesięcznikiem Finansista przygotował 8. edycję raportu "50 największych banków w Polsce" na podstawie niezaudytowanych wyników finansowych za 2002 r. W grupie banków o najwyższej stopie zwrotu z kapitału znalazł się LUKAS Bank. Jeśli chodzi o wynik finansowy netto nasz bank poprawił swoją pozycję aż o 11 miejsc, plasując się ostatecznie na 9. pozycji. W zdecydowanej większości analizowanych kategorii LUKAS Bank poprawił swoją pozycję w stosunku do roku 2001 i ostatecznie zajął miejsce w pierwszej piętnastce.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku