Podsumowanie wyników finansowych sektora bankowego po III kwartałach br. opracowane przez Waldemara Grzegorczyka. "Wśród banków średnich najwyższą dynamikę sumy bilansowej wykazują te, które koncentrują się na rozwijaniu nowych kanałów dystrybucji, jak LUKAS Bank". W porównaniu z 9 miesiącami ub. roku w LUKAS Banku podwoiły się również przychody z tytułu odsetek.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku